Canisterapia, Fyzioterapia - Creativas made o. z.

Menu
Prejsť na obsah

Canisterapia

Pes je najlepším priateľom človeka, hovorí stará múdrosť. Stačí však nazrieť do psích  úprimných očí, sú verné, vnímajúce akýkoľvek podnet, krásne a dobrácke.  Jeho psím heslom je prítomnosť, a teda všetko prežíva naplno tu a teraz. Nerobí a neuvažuje nad tým, čo bude zajtra, či za rok.
Myslíme si, že nás psy chápu, že nám rozumejú.  Je  preto úžasné, že práve pes pozná našu fyzickú a rovnako psychickú  stránku tak dokonale, že sa môže stať pre mnohých pomocou a podporou v  ťažkých chvíľach.  V tejto často hektickej dobe ide zároveň hlavne o pozitívne pôsobenie  opätovného priblíženia človeka k prírode, čo zároveň prispieva k  psychickej pohode a k lepšiemu zvládaniu každodenných stresových  situácií. Pes dokáže upútať svojimi „psími kúskami", dokáže zaujať ako  zdravé tak i choré dieťa, vie poskytnúť pocit bezpečia a súdržnosti,  pocit nezištného priateľstva a ochrany.


A práve Canisterapia je interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom a psom prostredníctvom pozitívneho pôsobenia psa na fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu človeka. Riadená canisterapia je cielené pôsobenie špeciálne vychovaného psa na človeka, ktorý má zdravotný, emocionálny, sociálny alebo iný problém. Pes terapeut pôsobí ako motivátor, katalyzátor a pôsobí veľmi upokojujúco na klienta, čo výrazne skracuje dobu liečenia a urýchľuje regeneráciu.

Viac o canisterapii, jej možnostiach sa dozviete na nižšie uvedenom linku:


Návrat na obsah