Muzikoterapia, Psychoterapia - Creativas made o. z.

Menu
Prejsť na obsah


MUZIKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA, SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIA

PhDr. Deniska Pinková ...
... naša úžasná klinická psychologička - terapeutka, lektorka praktických cvičení.
Jej terapie sú neobyčajné, sú zážitkom nielen pre naše deti, ale aj pre nás mamičky.
Vniesli nám do života radosť, pohodu, pochopenie
a hlavne nádej, že nič nie je také zlé ako na prvý pohľad vyzerá ...
Je to neopísateľné...


Naše občianske združenie využíva hlavne
muzikoterapiu, psychoterapiu a skupinovú psychoterapiu.
Čo také terapie znamenajú nám vysvetlila Deniska :


Muzikoterapia sa realizuje v skupinach, alebo individualne. Hudba, či už hraná  naživo, alebo reprodukovaná, prenáša informáciu.
Pojem informácia v  tomto prípade znamená viac, ako je odovzdanie nejakých poznatkov alebo  upovedomenie o niečom. INFORMÁCIA je v tomto prípade tvorivý parameter  nesúci potenciál vytvoriť v našom vnútri konkrétne podmienky. Prenos  informácie v hudbe sa deje na viacerých úrovniach. Je tu dej hudby alebo  textu, vnútorný a emocionálny stav skladateľa, vnútorný stav hudobníka  atď. To všetko sa, takpovediac, do tejto hudby spečaťuje. Takže tu  nemožno hovoriť iba o povrchových úrovniach, ale aj o podvedomých.  Všetko toto pôsobí, je omylom mnohých hudobníkov, ktorí definujú svoju  tvorbu ako opis (napríklad negatív spoločenskej situácie) a neuvažujú o  následkoch negatívnej informačnej nálože. Neuvedomujú si, že to  umocňujú. Hudba je široká. Hudbou máme príležitosť vyjadriť aj negatívne  emócie, je však umením skladateľa dať im pozitívny smer a odkaz.

Ako muzikoterapia, tak psychoterapia môžu byť zdrojom inšpirácie, cestou sebapoznania člověka, ale tak isto zásadným terapeutickým prístupom pri rade najrôznejších problémov. Ide o dva rôzne odbory, ktoré sa môžu navzájom obohacovať a dopĺňať, ale tak isto môžu existovať nezávisle na sebe. Našou úlohou je pomáhať sebe i ostatním a hľadať to, čo nás spája, nie rozdeľuje. Ľudstvo od nepamäti túžilo a naďalej túži po láske, úspechu, pochopení, kráse, na druhej strane ale taktiež po moci a zisku. Muzikoterapia sa snaží napomáhať presadzovaniu sociálnej spravodlivosti, zlepšovaniu kvality života a rozvíjaniu celéhu súhrnu schopností každého člověka. Vplvy hudby na člověka ku týmto cieľom môže významne prispieť. Hudba podstatne ovplyvňuje celú spoločnosť, politiku i náladu v spoločnosti. Tento aspekt muzikoterapie třeba zahrnúť, uvedomovať si a kultivovať ho.

Skupinová psychoterapia je poľom pre spojenie sa od jedného k celku. Priestor pre zdieľnosť, byť počutý, videný. prijatý v akýchkoľvek procesoch, polohách vnútorných i vonkajších. Zažívame tu bezpečie a môcť rásť, aby sme sa stali lepšími verziami seba a mohli získanú múdrosť sebapoznania v skupine, v rovnakosti i odlišnosti posúvať ďalej

Deniska ponúka:
Konzultácie duševného a duchovného rozvoja detí a dospelých
Relaxačno - meditačné terapie
Regresnú terapiu
Rodinné a párové poradenstvo
Muzikoterapiu
Aromatouch relaxáciu
Konzultácie / Poradenstvo

V prípade záujmu možete kontaktovať nás, alebo priamo našu Denisku:
mobil: 0907 419 632
Email: denisa@pinkova.sk

Návrat na obsah