Náš tím - Creativas made o. z.

Menu
Prejsť na obsah

Mgr. Katka Solivajsová
štatutárka občianskeho združenia
vedúca tvorivej dieľne, marketingový manager, grafička

Miško Solivajs
zástupca štatutárky v občianskom združení
údržbár, opravár, vodič a výrobca naších drevených základov
Návrat na obsah