Obchodné podmienky - Creativas made o. z.

Menu
Prejsť na obsah


Obchodné podmienky
1. Základné pravidlá nákupu
Hotové výrobky si môžete zakúpiť cez náš e-shop. Stránka www.ozcreativasmade.sk zároveň slúži aj ako katalóg, v ktorom si môžete prezrieť moju doterajšiu prácu. V prípade záujmu o výrobu oznámenia alebo iného produktu zo stránky ma prosím kontaktujte  mailom na objednavkycreativas@centrum.sk.
Detaily objednávky dohodnem s každým zákazníkom zvlášť na základe mailovej komunikácie alebo telefonicky.
Všetky objednávky sú považované za záväzné.
V prípade porušenia obchodných  podmienok, si vyhradzujem právo objednávku bez udania dôvodu zrušiť a  ukončiť spoluprácu s firmou alebo súkromnou osobou, ktorá bude za  porušenie zodpovedná.
Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupným poriadkom a reklamačným poriadkom.

2. E-shop
Kompletný zoznam hotových výrobkov najdete v e-shope v hornej časti stránky.
V prípade, že si vyberiete inú variantu už hotového výrobku, pri komunikácií uveďte prosím pridelené číslo k danému produktu.

3. Spôsob platenia
Platbu za tovar je možné uskutočniť  vopred, a to prevodom/vkladom na účet, na dobierku, službou paypal alebo v hotovosti pri osobnom odbere.

4. Doprava tovaru, ceny za poštovné a balné.
Zásielka je odosielaná doporučene cez Slovenskú poštu alebo Kuriérskou službou za poplatok. Cena poštovného sa účtuje podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a Kuriérskych služieb.
Osobný odber je možný len po dohode v našej dielni v Banskej Bystrici alebo v Jasení (okr. Brezno). Prípadne po dohode 1x do týždňa vo Zvolene.
Balné účtujeme len v prípade zvýšených výdavkov na to určených, o čom Vás vopred informujeme.

5. Úhrada objednávky a dodacie podmienky
Bankový prevod - je spôsob úhrady, kedy je tovar platený pred  jeho odoslaním zákazníkovi, vložením alebo poslaním odpovedajúcej  čiastky na náš účet. V prípade, že  budete platbu prevádzať iným spôsobom ako cez internet banking, pripočítajte si k celkovej sume objednávky všetky poplatky spojené s vkladom.
Postup:
Všetky objednávky sa realizujú cez e-shop, v prípade výberu iného tovaru -  zaslaním mailu na: objednavkycreativas@centrum.sk
Po prijatí Vašej objednávky bude táto hneď spracovaná a na Vašu E-mailovú adresu Vám bude doručená informácia o jej potvrdení.  
Pokiaľ je objednávka v poriadku a je potvrdená, uhraďte prosím uvedenú čiastku do 3 pracovných dní.
Pri úhrade bankovým prevodom uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko, ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry, ktorá Vám bude zaslaná mailom spolu s potvrdením objednávky.
Platby preveďte na účet:
ČSOB bankA a. s. ,
IBAN: SK23 7500 0000 0040 2794 5002
SWIFT: CEKOSKBX
Tovar je balený a následne odosielaný ihneď po potvrdení a zaplatení objednávky, alebo v termíne podľa dohody na základe telefonickej alebo písomnej (mailom)
(informácia o potvrdení a odoslaní objednávky je zasielaná na e-mailovú adresu, ktorú Ste uviedli pri zadaní objednávky). Pokiaľ  by nebolo možné objednávku odoslať v stanovenom termíne bude zákazník  okamžite informovaný prostredníctvom e-mailu alebo na tel. čísle  uvedenom v objednávke a bude mu ponúknuté riešenie danej situácie. O  termíne odoslania sa môžete informovať aj na:  objednavkycreativas@centrum.sk

6. Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru
Zrušenie objednávky je možné v týchto prípadoch:
- tovar nie je momentálne možné vyrobiť,
- jedná sa o falošnú alebo nekompletnú objednávku.
Zákazník je vždy informovaný na ním  zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo o dôvode zrušenia  objednávky a je mu ponúknuté riešenie vzniknutej situácie.
Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar Ste povinný vrátiť neporušený.
V prípade porušenia obchodných  podmienok alebo zneužitia nášho systému si vyhradzujeme právo objednávku  zrušiť bez udania dôvodu a ukončiť spoluprácu s firmou alebo súkromnou  osobou, ktorá bude za porušenie/zneužitie zodpovedná.

7. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.
Vyhradzujeme si právo použiť osobné  údaje pre pravidelné zasielanie informácií o akciách, ktoré aktuálne  prebiehajú. Zákazník môže prejaviť prianie, aby mu tieto informácie  neboli zasielané, ktoré bude rešpektované.

8. Reklamačný poriadok
Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, a to 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s funkčnosťou tovaru, jeho užívaním a estetickými vlastnosťami.
Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu hneď po jeho prevzatí, čím sa rozumie predanie tovaru dopravcom zákazníkovi.
Pri reklamácii zakúpeného tovaru je  nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny,  ktoré mu boli predané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky (dodací  list, faktúra,…). Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že vracia  predávajúcemu chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od  predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zaslané formou  e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim.
Cestu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí zákazník, cestu opraveného tovaru k zákazníkovi hradí predávajúci.
V závislosti na druhu závad a za  podmienok stanovených obecne záväznými predpismi, má kupujúci možnosť sa  v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol vymenený za tovar  nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať o vrátenie kúpnej  ceny.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného zaobchádzania s tovarom.

Reklamovaný tovar je zákazník povinný zaslať na adresu:

Creativas made o. z.
Mgr. Katarína Solivajsová,
Potočná 3, 97675  Jasenie

Obchodné podmienky platné od 1. 1. 2021

Návrat na obsah