Reklamačný poriadok - Creativas made o. z.

Menu
Prejsť na obsah
Reklamačný poriadok
                        
Vrátenie tovaru a reklamácia

Ako postupovať, ak chcete tovar vrátiť?

Ak  nie ste s tovarom spokojní, nehodí sa alebo nevyhovuje Vám, máte  možnosť ho nepoužitý vrátiť do 14 kalendárnych dní (nie pracovných).

- Tovar nám odošlite na adresu Creativas made o. z., Potočná 3, 97675 Jasenie
- Informujte nás o tom, že budete tovar vracať, nech ho očakávame!
Využite k tomu e-mail objednavkycreativas@centrum.sk
- Priložte, prosím, faktúru (kópiu) s označením tovaru, ktorý vraciate + vyplnený formulár, na stiahnutie v časti DOKUMENTY.
- Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a musí mať všetky pôvodné označenia.
- Tovar nesmie byť použitý, ani poškodený.
- Tovar poslaný na dobierku nebude prijatý !!

Peniaze Vám vrátime čo najrýchlejšie, najneskôr do 14 dní.
  • Práva kupujúceho:
    Uzatvorením  kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu má kupujúci právo odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní  (kalendárnych dní, nie pracovných !!) od prevzatia tovaru, a to v zmysle  paragrafu 53 odsek 7 obchod. zák. V tejto lehote musí kupujúci doručiť  predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s predmetným tovarom.  Kupujúci tak urobí buď tým, že na vlastné náklady zašle tovar  predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov  spolu s písomným odstúpením od zmluvy.
    Tovar  musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený,  v pôvodnom obale bez známok užívania, vrátane všetkého príslušenstva,  záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených  podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar budú poslané prevodom  na Váš účet, a to najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Kupujúci  nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti  s dodaním tovaru prepravcom späť.

REKLAMÁCIE:

Pokiaľ  Vám bola doručená poničená, otvorená alebo inak poškodená zásielka,  nepreberajte ju! (V najlepšom prípadne ju vyfoťte) a okamžite nás  kontaktujte!

1  / Tovar bol poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru, alebo  jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník NESMIE takýto  tovar od prepravcu prevziať a musí o poškodení neodkladne informovať  predajcu e-mailom alebo telefonicky)
2  / Tovar bol poškodený po prevzatí od prepravnej služby zlou  manipuláciou a poškodil sa obal alebo pokrčili sa výrobky vnútri. V  tomto prípade predávajúci za vady nezodpovedá.
3  / Tovar bol uchovaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali požiadavkám na  uskladnenie. Pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k  poškodeniu a predávajúci v tomto prípade nezodpovedá za vady.
4  / Tovar bol poškodený pôsobením živlov. Došlo k poškodeniu vplyvom  vetra, dažďa a pod., keď tovar spadol na zem, alebo bol premočený. V  tomto prípade predávajúci nezodpovedá za vady.
5  / Tovar bolo používané nadmerných zaťažovaním alebo používaný v rozpore  s prepravou. Pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu a  predávajúci v tomto prípade nezodpovedá za vady.

Postup pri reklamácii:

1 / Informujte nás o reklamácii písomne, telefonicky alebo e-mailom.

2  / Reklamovaný tovar zasielajte spoločne s priloženou kópiou faktúry a  vyplneným reklamačným listom s presným popisom vady tovaru a kontaktom  na Vás.

3  / Zľava uplatnená pri nákupe tovaru nebude akceptovaná pri vrátení  alebo reklamovaní. To sa netýka reklamácie ak bude poskytnutý náhradný  tovar.
4  /Pri vrátení tovaru sa odpočíta suma za poštovné (preprava + dobierka)  vytvorené zákazníkom v objednávke. Poštovné pri vrátení tovaru si hradí  zákazník.
Vašu  reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 kalendárnych  dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim  nedohodne inak. Vybavenie reklamácie môže byť pozastavené v prípade, že  predávajúci neobdržal potrebné podklady pre jej vybavenie (jedná sa o  časti tovaru, kópiu faktúry, presný popis vady ..). V tomto prípade má  predávajúci právo vyžiadať si doplnenie podkladov od kupujúceho. Lehota  na vybavenie reklamácie je pozastavená až do dodania vyžiadaných  podkladov.

Tovar odošlite na adresu:
Creativas made o. z., Potočná 3, 97675 Jasenie
Tovar NIKDY neposielajte na dobierku! V takom prípade nebude prevzatý!


V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť!
Návrat na obsah